Get Adobe Flash player

Công tác đào tạo của Cty TNHH Đầu Tư & Kinh Doanh Dịch Vụ Bảo Vệ Đệ Nhất là quan trọng nhất trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực, theo tôn chỉ hoạt động và lý do tồn tại của công ty. Chúng tôi áp dụng các giáo trình, phim ảnh tài liệu của các nước đã phát triển và dựa trên hoạt động thực tế để huấn luyện nhân viên. Kiểm tra, đánh giá các học viên theo từng môn học, để kịp thời điều chỉnh hoặc giảm thiểu các học viên không đạt tiêu chuẩn

Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chính của Đệ Nhất bao gồm:

- Nghiệp vụ an ninh cơ bản

- Phòng cháy chữa cháy và các tình huống cháy nổ

- Mô hình & phương pháp sử lý các vụ việc

- Sơ cứu

- Hệ thống báo cáo online

- Vận hành hệ thống báo cháy tự động

- Vận hành và bảo quản các công cụ hỗ trợ

- Sử dụng hệ thống máy tính

- Khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ dành cho cấp chỉ huy mục tiêu

- Khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ dành cho cấp quản lý

Chúng tôi cũng duy trì một thư viện với nhiều thông tin cập nhật về dịch vụ, tư vấn và các thiết bị an ninh hiện đại nhằm đảm bảo công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại Premier là một quá trình liên tục.

 • AES.png
 • brother.jpg
 • Canon.png
 • Ford.jpg
 • Honda.gif
 • IRC.jpg
 • Kefico.png
 • KT AES7.jpg
 • KT AES8.jpg
 • Kyocera.jpg
 • Showa.jpg
 • Tamron.jpg
 • Terumo.jpg
 • Toshiba.jpg
 • Yamaha.jpg
 • yazaki-logo.jpg